نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای منطقه MENA: آزمون ریشه واحد کوانتیل

پیام:
چکیده:

این مقاله آزمون نظریه برابری قدرت خرید در مورد نرخ مبادله دلار با واحدهای پول محلی در کشورهای عضو MENA- کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا - با استفاده از آزمون ریشه واحد بر اساس مدل خود رگرسیون کوانتیل در دوره زمانی2017-1980 مورد بررسی قرار می دهد. این آزمون، همانند سایر آزمون های پایایی، از مدل خود رگرسیون استفاده می کند، ولی برای برآورد این رگرسیون برخلاف سایر روش ها که بر میانگین متغیر وابسته تاکید دارند، از چندک ها یا کوانتیل های متغیر مزبور استفاده می نماید. اگر نظریه برابری قدرت خرید برقرار باشد، نرخ ارز واقعی پایا خواهد بود. مطابق یافته آزمون ریشه واحد کوانتیل، نرخ ارز واقعی برای دلار در تمام کشورها به جز چهار کشور مراکش، بحرین، عربستان و اردن دارای ریشه واحد بوده و پایا نمی باشد. بنابراین به جز چهار کشور مزبور در سایر کشورهای مورد بررسی نظریه برابری قدرت خرید صادق نمی باشد. این نتیجه می تواند به دلیل تفاوت شرایط کلان اقتصادی و انعطاف پذیری کم تر نظام ارزی در این کشورها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
253 -263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139918 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.