نظریه برابری قدرت خرید آزمون ریشه واحد مدل خود رگرسیون کوانتیل کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

پیام:
چکیده:

در ساختار قانون مالیاتهای مستقیم، جرایم و تشویقها دو راهکارهای برای تحقق درآمدمالیاتی پیش بینی شده است. در این تحقیق با استفاده از تیوری چشم انداز که مبتنی بر رهیافت اقتصاد رفتاری است، اثر متقابل رفتار مودیان بخش مشاغل و سازمان امور مالیاتی بررسی شده است. بدین منظور، ساختار تمکین مالیاتی مودیان مذکور با استفاده از تغییرات نرخ جرایم و تشویقها سنجش شده است. در این راه، پرسشنامه ای ویژه با توجه به موارد مندرج دربخش مشاغل قانون مالیات های مستقیم، برای ارزیابی تمکین مالیاتی (پرداخت یا عدم پرداخت مالیات) طراحی شد و نتایج با استفاده ازروش بیزین سلسله مراتبی بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که مودیان مورد بررسی در تمامی سطوح درآمدی نسبت به تغییرات اعمال شده در نرخ تشویق حساسیت بیشتری نشان میدهند که این نتیجه میتواند در جهتدهی به سیاست گذاریهای دستگاه مالیاتی مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
265 -281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139919 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.