یارانه های صادراتی استراتژیک تحت محصولات متمایز

پیام:
چکیده:

این مقاله بر سیاست تجاری استراتژیک در قالب یارانه‌های صادراتی در ساختار انحصار دوجانبه کورنو برای محصولات متمایز تمرکز می‌کند. یارانه‌های صادراتی در هر دو حالت ایستا و پویا بر رفاه اجتماعی اثر می‌گذارند و هدف این مقاله تحلیل و مقایسه اثرات رفاهی یارانه‌های صادراتی در بازی‌های یک‌دوره‌ای و چنددوره‌ای در بازار محصولات متمایز می‌باشد. برای تحلیل اثرات یارانه‌های صادراتی، یک بازی دومرحله‌ای با اطلاعات تمام اما ناقص درنظر گرفته شده است. در مرحله اول، دو دولت مقدار یارانه صادراتی را تعیین نموده و در مرحله دوم، دو بنگاه سطح محصول را تعیین می‌کنند. نتایج نشان می‌دهند که با فرض وجود اختلاف ناچیز رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، یارانه‌های صادراتی توسط هردو دولت، سود بنگاه‌ها را افزایش اما رفاه اجتماعی دو کشور را کاهش می‌دهند. در یک بازی تکراری نامحدود با فرض عوامل تنزیل متفاوت برای دو کشور، و با اتخاذ استراتژی ماشه، شرایطی را مهیا کرده‌ایم که در آن هردو دولت به تجارت آزاد پایبند می‌شوند. اما اگر رقابت‌پذیری یکی از بنگاه‌ها خیلی بیشتر از دیگری باشد، تجارت آزاد با استفاده از استراتژی ماشه پایدار نبوده و کشور با بنگاه رقابت‌پذیرتر، انگیزه برای انحراف دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
315 -334
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139921 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.