راهبرد های بخش انرژی مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مولفه های اقتدار کشور در صنعت انرژی، مدیریت توانمندی و اجرای صحیح پارادایم های اقتصاد مقاومتی در این بخش مهم است. در برهه فعلی تبیین راهبردهای اقتصادی در بخش انرژی به صورت جامع، مسنجم، هدفمند و در بردارنده پاردایم های اقتصاد مقاومتی برای نیل به اهداف چشم انداز یک اولویت اساسی است. هدف این مقاله تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی برگرفته از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است تا بوسیله روش علمی به نظریه پردازی این مهم به صورت یک تحقیق کیفی تحقق بخشد. در این تحقیق ابتدا به شکل اسنادی به استخراج گزاره های مفهومی موجود پرداخته و سپس از روش داده بنیاد (گراندد تیوری) به منظور تحلیل محتوا و کدگذاری محورها بهره می گیرد. نتایج این تحقیق تبیین کننده یک شبکه مفهومی از محورهایی است که بایستی به عنوان راهبرد در ریوس برنامه ریزی های اقتصادی حوزه انرژی مدنظر قرار گیرد که دارای بیشترین اهمیت از منظر خبرگان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140025 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!