مدل توام بتا - دوجمله ای و ترتیبی با اثرهای تصادفی برای تحلیل پاسخ های آمیخته ی طولی

پیام:
چکیده:

تحلیل پاسخ های آمیخته ی گسسته از موضوعات مهم آماری در شاخه های مختلف علوم به شمار می آید. از جمله متغیرهای گسسته می توان به متغیرهای ترتیبی و متغیرهای دوجمله ای بیش پراکنده اشاره کرد. داده ی دوجمله ای بیش پراکنده مجموع آزمایش های برنولی ناهمبسته با احتمال موفقیت برابر است. در این مقاله مدل توام با اثرهای تصادفی برای تحلیل پاسخ های آمیخته ی دوجمله ای بیش پراکنده و ترتیبی تحت مطالعه ی طولی معرفی می گردد. در این مدل فرض می شود متغیر پاسخ دوجمله ای بیش پراکنده از توزیع بتا - دوجمله ای پیروی می کند و از رویکرد متغیر پنهان برای مدل بندی متغیر پاسخ ترتیبی استفاده می شود. همچنین پارامترهای مدل با روش ماکسیمم درستنمایی برآورد و با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلویی برآورد پارامترها ارزیابی می شود. در نهایت، کاربست مدل معرفی شده در داده واقعی بررسی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.