اندازه نمونه و طرح بهینه در سانسور فزاینده نوع دو بر اساس معیار اطلاع فیشر در توزیع پارتو

نویسنده:
چکیده:

یکی از معمول ترین روش های سانسور، سانسور فزاینده نوع دو از راست است. در این روش از سانسور، $n$ واحد در آزمایش قرار می گیرند و در زمان از کارافتادگی هر واحد تعدادی از واحدهای باقیمانده به تصادف از آزمایش خارج می شوند. این کار ادامه می یابد تا به ازای یک مقدار از قبل تعیین شده مانند $m$، زمان های از کارافتادگی $m$ واحد ثبت شوند و سپس آزمایش خاتمه می یابد. مسیله تعیین طرح بهینه سانسور در مدل سانسور فزاینده نوع دو، مسیله ای است که تاکنون بر اساس معیارهای متفاوتی مورد مطالعه قرارگرفته است. مسیله دیگر در مدل سانسور فزاینده نوع دو انتخاب اندازه نمونه در شروع آزمایش، یعنی $n$ است. در این مقاله با فرض توزیع پارتو برای داده های موردبررسی و معیار اطلاع فیشر، تعیین اندازه نمونه بهینه یعنی $ n_{opt}$ و همچنین طرح بهینه سانسور موردمطالعه قرار می گیرند. در انتها، به منظور ارزیابی نتایج به دست آمده محاسبات عددی و مثال واقعی با کمک نرم افزار $R$ ارایه شده اند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140110 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.