طراحی و تجزیه و تحلیل آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام برای داده های سانسور شده

نویسنده:
پیام:
چکیده:

آزمون طول عمر، اغلب به مدت زمان زیادی جهت انجام آزمایش نیازمند است؛ ازاین رو مهندسان و آمارشناسان به دنبال کاهش زمان اجرای این آزمون ها هستند. یک راه برای کوتاه شدن زمان شکست، افزایش سطح تنش، در واحدهای آزمودنی می باشد؛ که در این صورت واحدها زودتر از زمانی که تحت شرایط طبیعی قرار می گیرند، با شکست مواجه می شوند. این روش، آزمون عمر شتابیده نامیده می شود. یکی از انواع متداول این آزمون ها، آزمون عمر شتابیده تنش گام به گام است. در این روش تنش اعمال شده به واحدهای تحت آزمون، به طور گام به گام و در زمان های از پیش تعیین شده افزایش می یابد. مهم ترین گام در مواجه با آزمون تنش گام به گام، بهینه کردن طرح این آزمون می باشد. منظور از بهینه کردن طرح آزمون، انتخاب بهترین زمان برای افزاش سطح تنش است. در این مقاله، ابتدا مراحل انجام آزمون تنش گام به گام، توضیح داده می شود. سپس این آزمون، برای توزیع نمایی به کاربرده می شود. ازآنجاکه داده های طول عمر، اغلب به طور کامل مشاهده نمی شوند؛ این مدل را برای داده های سانسور شده نوع اول به کار می بریم و با به حداقل رساندن واریانس مجانبی برآورد قابلیت اطمینان در زمان $xi$ به بهینه سازی طرح آزمون، می پردازیم. نهایتا، نتایج با استفاده از مطالعات شبیه سازی و داده واقعی، موردبررسی قرار می گیرند. با توجه به آنالیز حساسیت، نتیجه می شود که طرح بهینه این آزمون پایدار می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140113 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.