افزایش صحت طبقه بندی بیماران دیابتی از لحاظ محدودیت عملکردی با استفاده از ترکیب خطی و غیرخطی بیومارکرها: روش Ramp AUC

چکیده:

سطح زیر منحنی راک یک معیار مرسوم برای ارزیابی عملکرد طبقه بندی بیومارکر ها است. در عمل یک بیومارکر قدرت طبقه بندی محدودی دارد لذا برای بهبود عملکرد طبقه بندی، علاقه مند به ترکیب مقادیر مربوط به بیومارکر ها به صورت خطی و غیرخطی هستیم در این مطالعه ضمن معرفی انواع توابع زیان، به معرفی روش Ramp AUC و برخی ویژگی های آن به عنوان یک مدل آماری مبتنی بر سطح زیر منحنی راک پرداخته می شود. این مدل جهت ترکیب بیومارکرها به شکل خطی یا غیرخطی باهدف بهبود عملکرد طبقه بندی و مینیمم کردن تابع زیان تجربی بر اساس تابع زیان Ramp AUC ارایه شده است. به عنوان مثال کاربردی، در این مطالعه از داده های 378 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مراکز دیابتی اردبیل و تبریز در سال 1394-1393 استفاده شده است. جهت طبقه بندی بیماران دیابتی از لحاظ وضعیت محدودیت عملکردی بر مبنای بیومارکر های جمعیت شناختی و بالینی از روش RAUC  استفاده گردید. اعتبارسنجی مدل به روش آموزش و آزمایش انجام شد. بر اساس نتایج گروه آزمایش، مقادیر سطح زیر منحنی به دست آمده برای مدل RAUC با ترکیبات خطی از بیومارکرها در قالب هسته خطی برابر 0.81  و با هسته تابع پایه شعاعی برابر 1.00 می باشد. نتایج بیانگر وجود یک الگوی غیرخطی قوی در داده ها می باشد به طوری که ترکیبات غیرخطی از بیومارکرها عملکرد طبقه بندی بالاتری نسبت به ترکیبات خطی را دارا می باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -103
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140117 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.