بررسی میزان قابلیت رگرسیون فازی هیبرید بر مبنای مقایسه با سایر روش های رگرسیونی

پیام:
چکیده:

در این مقاله تفاوت میان رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در رگرسیون فازی داده های غیرفازی و فازی را می توان برای مدل بندی استفاده کرد. در حالی که در رگرسیون کلاسیک  فقط از داده های غیر فازی استفاده می شود. هدف بررسی روش رگرسیون امکانی، روش رگرسیون کمترین مربعات مبتنی بر رگرسیون امکانی و روش هیبرید رگرسیون خطی کمترین مربعات بر اساس حساب فازی وزنی برای ورودی غیرفازی و خروجی فازی با استفاده از اعداد فازی مثلثی متقارن می باشد و در ادامه اندازه قابلیت اطمینان، فاصله اطمینان و معیار نیکویی برازش برای انتخاب مدل بهینه ارایه شده است. در آخر با ارایه مثال هایی رفتار روش های مطرح شده را مورد بررسی قرار داده و بهینگی مدل هیبرید رگرسیون کمترین مربعات خطی فازی نشان داده می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140118 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.