بررسی فراوانی و عوامل مرتبط با افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال های 97-1396

پیام:
چکیده:
مقدمه

برخی مطالعات نشان داده است سطح سرمی تروپونین علاوه بر بیماری های قلبی در برخی بیماری های دیگر نیز افزایش می یابد. این مطالعه، با هدف تعیین فراوانی و علت افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت های ویژه (Intensive care unit یا ICU) انجام شد.

روش ها

بر در این مطالعه ی مقطعی، 62 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال های 97-1396، در زمان ورود به این بخش انتخاب شدند و سطح سرمی تروپونین در آنان اندازه گیری شد. اطلاعات بیماران بر حسب پیامدهای بعدی نظیر عوارض قلبی، عوارض ریوی، سیستمیک، کلیوی و فراوانی مرگ و میر و مدت زمان بستری در ICU و مدت زمان اینتوباسیون تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میانگین سطح تروپونین I در بیماران زنده 38/4 ± 12/47 و در بیماران فوت شده 59/2 ± 00/50 بود (033/0 = P). میانگین سطح سرمی تروپونین T در بیماران زنده و فوت شده به ترتیب 05/0 ± 57/0 و 08/0 ± 07/1 بود (001/0 > P). همچنین، سطح تروپونین I بر حسب علت بستری در ICU و سطح تروپونین T بر حسب گروه سنی اختلاف معنی داری داشت.

نتیجه گیری

یافته های مطالعه ی حاضر نشان داد علاوه بر بیماران مبتلا به سکته ی قلبی، بیماران دیگری همچون افراد سالمند بستری شده در واحدهای مراقبت های ویژه و بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزی نیز ممکن است با بالا رفتن سطح تروپونین مواجه گردند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
231 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.