تحلیل ظرفیت های چندوزنی و شیوه های ایجاد آن در شعر فارسی

نویسنده:
پیام:
چکیده:

چندوزنی آن است که شعری بیش از یک وزن داشته باشد. نویسنده، این موضوع را از خاموشی در کتاب های بلاغت و فرهنگ خارج ساخته، با نمونه هایی نشان داده است که این مسیله از آغاز شعر فارسی تاکنون حضوری پررنگ دارد. تبدیل وزن مصراعی به وزن دیگر به هشت شیوه انجام می گیرد: اشباع و اشباع-زدایی مصوت کوتاه و بلند، ابقا و حذف همزه، تشدید و تخفیف صامت، تسکین و متحرک ساختن صامت. 26 وزن در 22 شکل، چندوزنی پدید می آورد. پرکاربردترین آنها تبدیل دو وزن «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» و «مفتعلن مفتعلن فاعلن» به هم است. پرکاربردترین روش تبدیل نیز چهار روش «اشباع و اشباع زدایی مصوت» و «ابقا و حذف همزه» است. حاصل دیگر مقاله که برای نخستین بار مطرح شده، این است که آنچه در ادبیات غرب بدان Asynartete گفته می شود، هرچند در کتاب های فارسی به عنوان چندوزنی شناخته نیست، در شعر فارسی از زمان وطواط تاکنون پیشینه دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140162 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.