بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش‏ و پرورش با استفاده از تکنیک‏ های داده ‏کاوی (مورد مطالعه: اداره آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود)

پیام:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل استقرار مدیریت دانش در آموزش‏وپرورش شهرستان دورود با استفاده از تکنیک‏ های داده‏ کاوی بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری مدیریت آموزش ‏و پرورش شهرستان دورود که تعداد آن ها 155 نفر بود. ضریب پایایی پرسشنامه مورد استفاده از طریق آلفای کرونباخ 90/0؛ و از طریق روش دونیمه کردن 69/0 به دست آمد که در هر دو روش مورد تایید بود. برای تحلیل داده ‏ها از روش‏ های داده‏ کاوی استفاده شد. دقت پیش‏بینی با استفاده از رافست 7235/0، درخت تصمیم‏ گیری 9525/0، تیوری بیز 985/0، شبکه‏ های عصبی مصنوعی 9835/0 به دست آمد. قوانین توسط الگوریتم ژنتیک، جانسون، هولتس و درخت تصمیم‏ گیری ارایه گردید. بر اساس این قوانین، انتقال دانش، حفظ کارکنان دانش در گرو استفاده مدیران از نظرات و پیشنهاد‏های کارکنان، نقش بسزا و عمده‏ای در استقرار مدیریت دانش در آموزش‏ و پرورش ایفا می‏کنند. این تحقیق از آن ‏جهت دارای نوآوری بود که برای تجزیه ‏و تحلیل داده ‏ها از تکنیک‏ های داده ‏کاوی استفاده می‏کند. در پژوهش حاضر از بین عوامل زمینه ‏ای، بدون تمرکز روی عاملی خاص و در نظر گرفتن فرضیه‏ ای به بررسی موضوع پرداخته‏ شده است. حفظ کارکنان دانش گر باعث می‏گردد که تجربیات، مهارت‏ها و دانش نهفته در این افراد از سازمان بیرون نرود و دیگر آن‏که استفاده از دانش و نظرات این افراد و سایر کارکنان سبب ظهور دانش در سازمان می‏گردد که در پی آن سبب انتقال دانش در سازمان می‏شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.