حذف نویز تصویر مبتنی بر موازنه بهینه محلی بین هماندهی داده و همواری خروجی

پیام:
چکیده:

در این مقاله، به مساله حذف نویز تصویر مبتنی بر کمینه سازی یک تابع انرژی مناسب پرداخته میشود. این تابع انرژی شامل بخش هماندهی داده و بخش هموارسازی تصویر هدف است. در این مقاله، موازنه ی بهینه ای بین این دو بخش مورد توجه قرار میگیرد. این رویکرد به گونه ای به برطرف کردن نویز از تصویر میانجامد که سازوکار آن مستقل از تصویر ورودی است و همزمان لبه ها و جزییات تصویر هم حفظ میشود. نتیجه آزمایش ها، کارآمدی این رویکرد را تایید میکند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2140515 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.