تجزیه بیان و پاسخ فیزیولوژیک ژن آکواپورین sunTIP7 تحت رژیم های مختلف آبیاری در آفتابگردان

پیام:
چکیده:

پاسخ گیاه به تنش خشکی با صفات فیزیولوژیکی و بیان ژن رابطه مثبتی دارد. مطالعات متعدد اخیر نشان می دهد که پروتیین های کانال غشایی به نام  Aquaporin (AQPs) با تاثیر بر رفتار هدایت روزنه می توانند در پاسخ گیاهان به شرایط تنش نقش داشته باشند. ژنsunTIP7  عضو خانواده AQPs  می باشد  که در تنش های مختلف محیطی از جمله تنش خشکی درگیر می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی بیان ژن sunTIP7 و ارتباط آن با صفات محتوای آب نسبی (RWC)، هدایت روزنه ا ی، وزن تر و خشک بخش هوایی گیاه، سطح ریشه، شاخص کلروفیل (SPAD) و نشت الکترولیتی در شرایط تنش خشکی، شش لاین اینبرد انتخابی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط آبیاری نرمال و کم آبیاری در گلخانه کشت شدند. تیمار کم آبیاری در مرحله چهار برگی تا زمان گلدهی اعمال گردید و موجب کاهش صفات فیزیولوژیک و رشدی گیاه شد. بیشترین میزان هدایت روزنه ای در هر دو شرایط در لاین C138 مشاهده شد. مقدار بیان ژن sunTIP7  در لاین های آفتابگردان در شرایط تنش متفاوت بود.  کمترین میزان بیان این ژن در لاین C138 مشاهده شد که این کاهش بیان احتمالا با هدایت روزنه ای بالا در این لاین مرتبط است. با این حال رابطه مشخصی بین بیان صفات فیزیولوژیک و بیان ژن sunTIP7 در لاین های مورد بررسی مشاهده نشد. این نتایج نشان می دهد که تحمل به خشکی در آفتابگردان یک صفت پیچیده بوده و یک راهکار مولکولی ساده قادر به توضیح تحمل خشکی در لاین های اینبرد آفتابگردان نیست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
129 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141216 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.