عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی استان زنجان

پیام:
چکیده:
مقدمه

عدالت به عنوان یکی از اهداف نظام سلامت به معنای دسترسی مردم به خدمات سلامت و استفاده از آن بر اساس نیاز، پرداخت هزینه های سلامت بر اساس توان مالی و برخورداری از سطح سلامتی قابل قبول است. توزیع عادلانه تخت های بیمارستانی منجر به افزایش دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای سلامتی مردم می شود. این پژوهش با هدف سنجش عدالت در توزیع جغرافیایی تخت های بیمارستانی استان زنجان انجام شده است.

مواد و روش کار

از داده های وزارت بهداشت و مرکز آمار ایران برای انجام این پژوهش مقطعی (توصیفی تحلیلی) استفاده شد. در این پژوهش تمام بیمارستان ها و تخت های بیمارستانی استان زنجان در سال 1395 مورد توجه قرار گرفت. میزان عدالت در توزیع تخت های بیمارستانی استان زنجان با استفاده از ضریب جینی محاسبه شد. از نرم افزار اکسل برای تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها

جمعیت استان زنجان در سال 1395 برابر با  1,057,461 نفر بود. تعداد 12 بیمارستان با  1,538 تخت فعال در این سال در استان زنجان وجود داشت (تعداد 1/13 بیمارستان به ازای هر صد هزار نفر جمعیت و 1/45 تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر جمعیت). بیشترین تعداد تخت بیمارستانی به ازای جمعیت مربوط به شهرستان های زنجان، ابهر و خرمدره بود. حدود 42 درصد بیمارستان ها و 72 درصد تخت های بیمارستانی استان زنجان در شهرستان زنجان قرار دارد. ضریب جینی توزیع تخت های بیمارستانی در شهرستان های استان زنجان برابر با 0/26 بود.

بحث و نتیجه گیری

توزیع تخت های بیمارستانی در استان زنجان با استفاده از شاخص جینی نسبتا عادلانه است. تخصیص عادلانه منابع سلامت به ویژه در شهرهای کم برخوردار استان برای دستیابی به هدف عدالت در سلامت ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
255 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141769 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.