بررسی ارتباط بین سطح سرمی اینهیبین A و پیامدهای بارداری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

 در بعضی از مطالعات نشان داده شده است سطح غیرطبیعی بیومارکرها ممکن است با پیامد نامطلوب حاملگی همراه باشد. در این راستا مطالعه حاضر به منظور تعیین ارتباط بین سطح سرمی اینهیبین A و پیامد های بارداری انجام شد.

مواد و روش ها

 این مطالعه کوهورت گذشته نگر در سال 1397 در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شد. داده های مربوط به اینهیبین A 560 زن باردار در هفته 15 تا 20 بارداری جمع آوری شد. سطح اینهیبین A کمتر از 5/0 میلی مول (MOM) پایین و بیشتر از 2 میلی مول بالا در نظر گرفته شد. وزن هنگام تولد، سن حاملگی، اسکور آپگار، بروز پره اکلامپسی، مرگ داخل رحمی جنین (IUFD) و انجام سزارین در بیماران بررسی شد. برای تشخیص عوارض نامطلوب حاملگی، سطح منحنی ROC  محاسبه شد. داده ها با نرم افزار stata نسخه 14 تجزیه وتحلیل شدند.

یافته ها

از بین زنان بارداری که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، 33 نفر (9/5 درصد) به دلیل نقص داده ها و دردسترس نبودن از مطالعه خارج شدند. از 527 بیمار باقی مانده، 378 نفر (7/71 درصد) سطح اینهیبین A نرمال، 26 نفر (9/4 درصد) سطح سرمی پایین و 123 نفر (3/23 درصد) سطح سرمی بالا داشتند. بیمارانی که سطح سرمی اینهیبین A بالاتری داشتند در مقایسه با افرادی که سطح نرمال یا پایین داشتند، با اختلاف معنی داری خطر پره اکلامپسی، کم وزنی هنگام تولد و نارس بودن در آن ها بیشتر بود (05/0 <P).

نتیجه گیری

 بر اساس یافته های مطالعه سطح بالای اینهیبین A در هفته 15 تا 20 بارداری می تواند با خطر بروز پره اکلامپسی، کم وزنی هنگام تولد و نارس بودن همراه باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.