آنالیز شیمیایی و شناسایی ترکیبات غالب اسانس از گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اسانس ها یا روغن های گیاهی به ترکیبات بسیار معطر و فرار در گیاهان اطلاق داده می شود که متابولیت های ثانویه ی گیاهی نیز نامیده می شوند. تولید مواد موثره گیاهی تحت کنترل فرایندهای ژنتیکی است ولی تولید آن در گیاه تحت تاثیر عوامل محیطی تغییر می کند. لذا در تحقیق حاضر آنالیز شیمیایی و شناسایی ترکیبات غالب اسانس از گیاه دارویی مریم گلی (Salvia officinalis L.) در استان اردبیل، ایران مورد بررسی قرار گرفت. گیاه مریم گلی پس از خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با آب اسانس گیری شد. اسانس با بازده 5/0 درصد بدست آمد. آنالیز شیمیایی نمونه های جمع آوری شده ی گیاه دارویی مریم گلی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی شناسایی شدند. نتایج آنالیز شیمیایی نشان داد که در گیاه مریم گلی 114 ترکیب شیمیایی ثانویه وجود دارد که از میان آن ها ترکیب Camphor Bicyclo [2.2.1] Heptan به عنوان ترکیب غالب اسانس (47/14 درصد) تعیین گردید. بر اساس مقایسه نتایج این تحقیق با دیگر نمونه های جمع آوری شده ی این گیاه دارویی از مناطق مختلف ایران و همچنین برخی مناطق در جهان، شباهت و اختلافات بارزی در ساختار شیمیایی و ترکیب غالب این گیاه دارویی مشاهده شد. خصوصیات جغرافیایی و شرایط محیطی در تغییر ترکیبات ثانویه در گیاهان مختلف تاثیرگذار است، بنابراین این موضوع باید توسط محققین در شناسایی اسانس های گیاهی مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
155 تا 165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!