مقایسه نتایج پیوند کلیه در کرمانشاه و ایران: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از موثرترین روش های درمانی در درمان بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته نارسایی کلیه، پیوند کلیه است. چند دهه از شروع پیوند کلیه در ایران و کرمانشاه می گذرد. هدف از این مطالعه، ارزیابی وضعیت پیوند کلیه در استان کرمانشاه درمقایسه با سایر استان ها و با سطح کل کشور در زمینه پیوند کلیه بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز، میزان بقای بیماران دریافت کننده پیوند و بقای کلیه پیوندی براساس جستجو در بانک های اطلاعاتی معتبر داخلی (SID، Magiran، Irandoc، IranMedex) و بین المللی (PubMed، ISI و ScienceDirect) از سال 1379 تا 1398 بررسی شد. کلیدواژه های پیوند کلیه، میزان بقا، بقای پیوند، کرمانشاه، و ایران و ترکیبی از آن ها به کار گرفته شد و با مدل اثرات تصادفی تحلیل شدند.

یافته ها

در 33 مطالعه، 21 هزار و 113 نمونه بررسی شدند. میزان بقای 1، 3، و 5 ساله بیماران دریافت کننده پیوند کلیه در مطالعات موردبررسی در بازه زمانی سال های 98-1379 در استان کرمانشاه کمتر از مطالعات انجام شده در سایر استان های کشور بود. همچنین بقای 1، 3، 5، و 10 ساله کلیه پیوندی در استان کرمانشاه کمتر از سایر استان ها بود.

نتیجه گیری

 میزان بقای بیماران و بقای پیوند در بیماران دریافت کننده پیوند در کرمانشاه نسبت به سایر مناطق ایران پایین تر است. بنابراین، توجه به عوامل موثر در افزایش بقای بیماران دریافت کننده پیوند و کلیه پیوندی و همچنین افزایش مطالعات در زمینه پیوند کلیه در استان کرمانشاه ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141856 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.