اثر 10 هفته تمرین هوازی تداومی بر حجم تومور و بیان ژن های IGF-1، AKT و mTORC1 میوکارد موش مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

تمرین منظم از افزایش حجم تومور پیشگیری کرده، با راه ‏اندازی مسیرهای سیگنالی در بیان ژن کاردیومیوپاتی را در افراد مبتلا به تومور پستان کاهش می‏دهد. هدف از پژوهش حاضر اثر 10 هفته تمرین هوازی تداومی بر نسبت حجم تومورر، پاسخ IGF-1، ژن‏ های AKT و mTORC1 میوکارد موش مبتلا به سرطان پستان بود.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع تجربی است. بدین منظور 12 سر موش ماده نژاد بالبسی به صورت تصادفی به دو گروه 6تایی، تمرین هوازی تدوامی (E) و کنترل (C) تقسیم شدند. القای تومور به ‏وسیله تزریق MC4-L2 انجام شد. تمرین هوازی تداومی شامل 75 دقیقه دویدن با سرعت ثابت 60 تا 65 درصد Vo2peak، 5 روز در هفته به مدت 10 هفته انجام شد. حجم تومور به صورت هفتگی توسط کولیس اندازه‏ گیری و ثبت شد. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین موش ‏ها قربانی و بطن چپ آنها خارج شد. پروتیین IGF-1 با روش وسترن بلات و بیان ژن‏ های  AKT و TORC1توسط qReal-time سنجش شدند. جهت تحلیل آماری از آزمون t مستقل در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد بیان ژنی IGF-1 در گروه تمرین هوازی تداومی نسبت به گروه کنترل (08/0=P) تفاوت معناداری نداشت. در حالی‏ که بیان ژن‏ های AKT (016/0=P) و m TORC1 (022/0=P) در گروه تمرین نسبت به کنترل افزایش معنی ‏داری داشتند. حجم تومور در گروه تمرین نسبت به کنترل کاهش معناداری داشت (03/0=P).

نتیجه ‏گیری

بر اساس یافته‏ های به‏ دست آمده می‏ توان چنین نتیجه‏ گیری کرد احتمالا تمرین هوازی تداومی حجم تومور را کاهش می‏ دهد و با افزایش بیان ژن‏ های AKT و mTORC1 عملکرد قلب را بهبود می‏ بخشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2141936 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.