بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای طی چهار سال: مطالعه طولی در یک صنعت فولاد

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری های شغلی هزینه های فراوانی برای سازمان ها دارد، ازاین رو شناسایی آن ها لازم است. مطالعه حاضر باهدف بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای و عوامل موثر آن طی چهار سال گذشته در یک صنعت فولاد در شهر کاشان انجام شد.

روش بررسی

مطالعه طولی حاضر در صنعت فولاد در سال 1397 انجام شد. به منظور بررسی روند تغییرات نتایج معاینات شغلی دوره ای در این صنعت پرونده های معاینات شغلی سالیانه طی 4 سال گذشته از سال 1394 تا 1397 موردبررسی قرار گرفت. فشارخون، قند خون، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، بررسی عملکرد سیستم تنفسی و آنزیم های کبدی بررسی شدند. نتایج پرونده های پزشکی با نرم افزار SPSS21 تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

میانگین سنی، سابقه کاری و شاخص توده بدنی افراد به ترتیب 19/38 سال، 45/9 سال و 58/27 بود. نتایج مطالعه  نشان داد شایع ترین بیماری افت شنوایی بود. ابتلا به قند و کلسترول بالا طی این چهار سال افزایش چشمگیری داشته است. همچنین تنها میزان آنزیم AST و ALT در سال 94 بین افراد روزکار و نوبت کار اختلاف معنی داری نشان داد (05/0 <P).

نتیجه گیری

 نتایج نشان می دهد که برخی بیماری ها به دلیل عدم توجه به کنترل های بهداشتی و همچنین ماهیت کاری شیوع بالاتری داشتند. همچنین نتایج این مطالعه می تواند برای بهبود شرایط شغلی و انتخاب اقدامات کنترلی مناسب بیماری های شغلی کمک کند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143643 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.