تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از فاکتورهای بزرگی که در سلامت و بهره وری شاغلین در صنایع تاثیر می گذارد، کیفیت هوای محیط های کاری می باشد. تصفیه آلاینده های خروجی از صنایع ضروری است. یکی از این آلاینده ها، گاز آمونیاک است که پالایش این گاز ازنقطه نظر اقتصادی و محیط زیست بسیار حایز اهمیت است. لذا این مطالعه باهدف بررسی تاثیر استفاده از ترکیب آب اسیدی بر کارایی حذف آمونیاک هوا در یک برج پاشنده انجام پذیرفت.

روش بررسی

در این تحقیق جریان هوا توسط هواکش دور متغیر و فشار آب از طریق الکتروپمپ طبقاتی تامین شد. میزان حذف آمونیاک از جریان هوا توسط یک برج اسپری با تغییر فشار آب، تراکم گاز ورودی و تعداد نازل ها موردبررسی قرار گرفت. به همین منظور در تراکم ورودی متفاوت، فشار مایع متفاوت و نازل متفاوت با مایع شستشو دهنده آب به همراه اسیدسولفوریک 01/0 مولار به عنوان مایع شستشو دهنده انجام شد.

یافته ها

افزایش تعداد نازل ها از یک به سه تاثیر معنی داری در حذف آمونیاک دارد (021/0-Value=P). همچنین افزایش تراکم گاز آمونیاک ورودی از 1/24 به 68 قسمت در میلیون سبب کاهش معنی دار کارایی حذف می گرد (-058/0Value=P). افزایش فشار مایع پاشنده از 9 بار به 12 بار نیز افزایش معنی داری در حذف گاز آمونیاک از خروجی برج اسپری دارد (025/0-Value=P).

نتیجه گیری

افزایش تعداد نازل، افزایش فشار مایع پاشنده و کاهش تراکم گاز ورودی گاز آمونیاک سبب افزایش کارایی حذف می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143644 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.