شناسایی و ارزیابی خطای انسانی با استفاده از تکنیک HEART در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعات انجام شده درزمینه حوادث صنعتی نشان داده است که خطای انسانی مهم ترین و اصلی ترین نقش را در بروز حوادث دارد. به طوری که طبق بررسی های صورت گرفته 60 الی 90 درصد حوادث درنتیجه مستقیم خطاها و اشتباهات انسانی به وقوع می پیوندند. بنابراین در این پژوهش خطاهای انسانی اپراتورهای جرثقیل های سقفی صنعت فولاد به روش ارزیابی و کاهش خطای انسانی شناسایی و آنالیز گردید.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشد که در اپراتورهای جرثقیل های سقفی یکی از صنایع فولاد خوزستان طی مدت 5 ماه موردبررسی قرار گرفت. در این مطالعه وظایف اپراتورهای 18 جرثقیل سقفی کابین دار و کنترلی موجود در شرکت به روش HTA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش HEART احتمال خطای انسانی برای هر وظیفه به صورت کمی محاسبه گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که از مهم ترین عوامل موثر در بروز خطای انسانی در هر دو نوع جرثقیل های سقفی کابین دار و کنترلی می توان به عدم درک ریسک، شرایط روحی و جسمانی نامناسب اپراتورها و مختل شدن چرخه ی طبیعی خواب اشاره کرد.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری نمود که روش HEART در رتبه بندی وظایف ازنظر بزرگی احتمال خطا موفق بوده است. به منظور کاهش خطای انسانی، بهبود عملکرد کارکنان و جلوگیری از بروز خطای ناشی از عوامل انسانی، راهکارهای کنترلی مانند تدوین و نظارت بر اجرای دستورالعمل های کاری مناسب، بهبود کیفیت آموزش کارکنان، رعایت قوانین و مقررات، نوبت های کاری منظم و تدوین برنامه هایی جهت کاهش استرس احتمال بروز خطا و... پیشنهاد می شود

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.