ارزیابی ریسک سیستم برق بیمارستان نجمیه با استفاده از روش ردیابی انرژی و تحلیل موانع

پیام:
چکیده:
مقدمه

به علت استفاده از تجهیزات الکتریکی متعدد، همه ساله حوادث متعددی در بیمارستان ها رخ می دهد که هزینه های گزافی به فرد و سازمان تحمیل می کنند. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک برق یکی از بیمارستان های تحت نظر دانشگاه بقیه الله با استفاده از روش ETBA است.

مواد و روش ها

کلیه پریزها، کلیدها، دستگاه های ثابت و سیار و تابلوهای ثابت از نظر داشتن یا نداشتن سیستم ارت و سالم یا معیوب بودن از نظر ظاهری بررسی شدند. این کار با استفاده از ولت متر و یک لامپ ساده که به آن دو سیم نیم متری متصل بود انجام گردید. کلیه دستگاه ها و تابلوها از نظر وجود رله حفاظ جان بررسی شدند. برای هر یک از تجهیزات و ایستگاه های کاری، کاربرگ ETBA تکمیل گردید. موانع موجود شناسایی و عدد ریسک اولیه محاسبه شد. برای هر تجهیز یا ایستگاه کاری که سطح ریسک بالاتر از حد مجاز داشت، موانع و راهکارهایی پیشنهاد و مجددا ریسک ثانویه محاسبه شد.

یافته ها

 برای 71 دستگاه و ایستگاه کاری کاربرگ ETBA تکمیل و ریسک اولیه و ثانویه محاسبه گردید. بررسی ها مشخص نمود که کلیه بخش های ساختمان اصلی و سازه ریاست از وضعیت ارت مناسبی برخودار نیستند. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تجهیزات و ایستگاه ها با روش ETBA مشخص نمود که 97 درصد تجهیزات سطح ریسک قابل قبولی ندارند. 52 درصد دارای ریسک غیرقابل قبول، 45 درصد دارای ریسک نامطلوب و تنها 3 درصد دارای ریسک قابل قبول هستند.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه می تواند به اولویت بندی تخصیص منابع درجهت برطرف نمودن نقص های بیمارستان و کاهش ریسک حوادث به سطح قابل قبولی استفاده گردد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
70 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143648 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.