ارزیابی ریسک سیستم برق بیمارستان نجمیه با استفاده از روش ردیابی انرژی و تحلیل موانع

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

به علت استفاده از تجهیزات الکتریکی متعدد، همه ساله حوادث متعددی در بیمارستان ها رخ می دهد که هزینه های گزافی به فرد و سازمان تحمیل می کنند. هدف این مطالعه ارزیابی ریسک برق یکی از بیمارستان های تحت نظر دانشگاه بقیه الله با استفاده از روش ETBA است.

مواد و روش ها

کلیه پریزها، کلیدها، دستگاه های ثابت و سیار و تابلوهای ثابت از نظر داشتن یا نداشتن سیستم ارت و سالم یا معیوب بودن از نظر ظاهری بررسی شدند. این کار با استفاده از ولت متر و یک لامپ ساده که به آن دو سیم نیم متری متصل بود انجام گردید. کلیه دستگاه ها و تابلوها از نظر وجود رله حفاظ جان بررسی شدند. برای هر یک از تجهیزات و ایستگاه های کاری، کاربرگ ETBA تکمیل گردید. موانع موجود شناسایی و عدد ریسک اولیه محاسبه شد. برای هر تجهیز یا ایستگاه کاری که سطح ریسک بالاتر از حد مجاز داشت، موانع و راهکارهایی پیشنهاد و مجددا ریسک ثانویه محاسبه شد.

یافته ها

 برای 71 دستگاه و ایستگاه کاری کاربرگ ETBA تکمیل و ریسک اولیه و ثانویه محاسبه گردید. بررسی ها مشخص نمود که کلیه بخش های ساختمان اصلی و سازه ریاست از وضعیت ارت مناسبی برخودار نیستند. نتایج حاصل از ارزیابی ریسک تجهیزات و ایستگاه ها با روش ETBA مشخص نمود که 97 درصد تجهیزات سطح ریسک قابل قبولی ندارند. 52 درصد دارای ریسک غیرقابل قبول، 45 درصد دارای ریسک نامطلوب و تنها 3 درصد دارای ریسک قابل قبول هستند.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه می تواند به اولویت بندی تخصیص منابع درجهت برطرف نمودن نقص های بیمارستان و کاهش ریسک حوادث به سطح قابل قبولی استفاده گردد

زبان:
فارسی
صفحات:
70 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2143648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!