فلوروتانن استخراج شده از ماکروجلبک های قهوه ای به عنوان یک منبع جدید آنتی اکسیدانی

پیام:
چکیده:
بهره گیری های صنعتی از جلبک های دریایی در دهه های گذشته رشد نمایی را نشان می دهد. کاربردهای غذایی به ویژه در ترکیبات غذای انسان و کاربردهای درمانی از مهم ترین این بهره مندی ها به شمار می آید. هدف مطالعه حاضر ارزیابی فعالیت زیستی فراکشن آلی، آبی و اتیل استاتی از دو گونه ماکروجلبک قهوه ای Polycladia myrica و Padina sp. از سواحل جزیره قشم بود. در مطالعه تجربی حاضر، به منظور شناسایی گونه برتر، خواص زیستی شامل خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی، از یک گرادیان غلظتی با روش های سنجش توان احیاکنندگی آهن، FRAP و مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS، تعیین ترکیبات فنلی و فلوروتانن و نیز سنجش فعالیت ضدباکتریایی به روش دیسک انتشار استفاده شد. فراکشن اتیل استاتی در هر دو گونه ماکروجلبکی بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی را در تمامی روش های مورد آزمایش داشت. تنها فراکشن اتیل استاتی ماکروجلبک Padina sp. فعالیت ضدباکتریایی نسبت به همه سویه های مورد مطالعه نشان داد. هر دو گونه ماکروجلبک قهوه ای Polycladia myrica و Padina sp. خواص آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی داشتند، اما ماکروجلبک گونه Padina sp. به دلیل داشتن مقادیر زیادی فنل و فلوروتانن و قدرت آنتی اکسیدانی و ضدباکتریایی بالا، می تواند به عنوان گونه ای با ارجحیت خواص زیستی معرفی شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144063 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.