جهت یابی منابع همبسته آکوستیکی با آرایه خطی تودرتو بر مبنای حل اسپارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
جهت یابی منابع آکوستیکی در بسیار از کاربردهای صنعتی و نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. الگوریتم های زیادی تاکنون برای حل این مساله پیشنهاد شده اند اما شرایط گوناگون و پیچیده ای که محیط واقعی به فرضیات مساله اعمال می نماید باعث شده که همچنان در برخی شرایط، راه حلی برای جهت یابی منابع آکوستیکی به صورت پایدار و بادقت دلخواه وجود نداشته باشد یکی از این موارد، یافتن جهت منابع آکوستیکی، در محیط های پرانعکاس مانند آب های کم عمق دریا است. در این شرایط منابع مجازی زیادی به وجود می آیندکه در واقع کپی منابع مستقل بوده و قابل شناسایی و حذف نیستند. زمانی که تعداد این انعکاس ها از تعداد حسگرهای آرایه بیشتر شود، فرضیات روش های مرسوم جهت یابی، اقناع نشده و قابل به کارگیری نمی باشند. در این شرایط با مساله تعداد منابع، بیشتر از تعداد حسگرها (فرومعین)، روبرو هستیم. یک ایده مهم برای مقابله با این تاثیر چند مسیرگی، افزایش درجه آزادی آرایه سوناری است که می تواند بر مبنای آرایه های اسپارس حل شود. در واقع با به کارگیری آرایه MRA تعداد حسگرهای آرایه واقعی، به طور مجازی افزایش یافت به طوری که مساله به شرایط عادی (فرامعین) برگردد در این ایده ماتریس منیفولد آرایه طوری اصلاح گردید که متناسب با آرایه های غیریکنواخت اسپارس باشد. شبیه سازی ها به خوبی عملکرد الگوریتم را در حضور منابع همبسته، قابلیت های تفکیک زاویه ای و میزان خطای کمتر را تایید می نماید به طوری که با 6 حسگر واقعی در آرایه، الگوریتم توانست 12 منبع اعم از همبسته و مستقل را جهت یابی کند در عین حال روش ارایه شده از روش های مقایسه شده بهتر بوده و بسیار به حد CRLB نزدیک می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!