ارزیابی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی جداسازی شده از تخم مرغ بومی و صنعتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گونه های اسینتوباکتر دارای انتشار وسیعی بوده و همچنین فرضیاتی در خصوص انتقال این باکتری از مواد غذایی به انسان نیز وجود دارد. تخم مرغ همواره در زمره پرمصرف ترین و غنی ترین منابع غذایی بشر بشمار می رود. این مطالعه، به منظور ارزیابی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتوباکتر بومانی در تخم مرغ بومی و صنعتی انجام شد. در این راستا، مجموع 100 نمونه تخم مرغ بومی و صنعتی از شهرستان های استان چهار محال و بختیاری جمع آوری شد. از پوسته و محتویات آنها جمعا 200 نمونه تهیه و مطابق روش استاندارد، پس از کشت در محیط های اختصاصی از نظر حضور اسینتوباکتر بومانی مورد بررسی قرار گرفتند. کلنی های مشکوک بمنظور تعیین هویت قطعی تحت آزمون PCR قرار گرفتند. از 200 نمونه پوست و محتویات تخم مرغ، 2 نمونه (1 درصد) آلوده به اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شدند. پس از انجام تست آنتی بیوگرام مشخص شد که هر دو نمونه مورد آزمون نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و جنتامایسین مقاوم، نسبت به تری متوپریم سیپروفلوکساسین یک نمونه مقاوم و یک نمونه نیمه حساس و نسبت به کاربنسیلین یک نمونه حساس و یک نمونه نیمه حساس بودند. بر اساس شواهد موجود، آلودگی تخم مرغ به اسینتوباکتر بومانی عمدتا از طریق عوامل محیطی و آلودگی های ثانویه رخ می دهد. عدم توجه به نکات لازم در طول پروسه تولید، عرضه، نگهداری و مصرف تخم مرغ می تواند منجر به انتقال باکتری به مصرف کننده گردد. لذا بنظر می-رسد با پایش به موقع و رعایت نکات بهداشتی در کلیه مراحل فوق، می توان از انتقال آلودگی به انسان جلوگیری بعمل آورد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2144400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.