مروری بر تاثیر نرم کننده های مختلف بر عملکرد فیلم های بر پایه پروتئین آب پنیر

پیام:
چکیده:

در طی سال های اخیر، به دلیل اهمیت توجه به محیطزیست تلاش های بسیاری در جهت جایگزینی مواد بر پایه نفتی با مواد زیستی به عنوان مواد دوستدار محیطزیست و تجدیدپذیر صورت گرفته است. در این راستا، پروتیین ها از جایگاه ویژه ای به منظور استفاده در زمینه های مختلف از قبیل: بسته بندی مواد غذایی، دارویی و کشاورزی برخوردار می باشند. کاربرد گسترده این مواد بر پایه زیستی، هنوز به علت محدودیت های ذاتی آن ها از قبیل: فرآیندپذیری ضعیف، شکنندگی، ممانعت کنندگی ضعیف در مقابل گاز و رطوبت و ویژگی های گرمایی و فیزیکی ضعیف، با چالش روبرو است. اضافه کردن افزودنی هایی از قبیل: نرم کننده ها به درون پلیمرهای زیستی، یک روش متداول برای بهبود محدودیت های ذاتی آنها می باشد. به طورکلی، نرم کننده ها به منظور ایجاد انعطاف پذیری، بهبود چقرمگی و کاهش دمای انتقال شیشه ای به مواد پلیمری و زیستی افزوده می شوند. فضاهای خالی ایجاد شده در نتیجه افزودن نرم کننده به درون ماتریس پلیمری، ویژگی های نفوذپذیری آن را افزایش می دهد. هدف این مقاله مروری، بررسی نرم کننده های مختلفی است که در زمینه بسته بندی مواد غذایی به منظور نرم کردن پروتیین آب پنیر؛ ماده ای با ممانعت کنندگی بسیار خوب در برابر اکسیژن و با ویژگی های مکانیکی مناسب، به کار گرفته شده است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145127 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.