قصیده الشیخ صالح الکواز الحلی فی رثاء السیده الزهراء (علیها السلام) دراسه اسلوبیه

پیام:
چکیده:

الملخص لا ریب فی ان للشعر العربی اسرارا وجمالیات فنیه مقصوده. فالشاعر ینسج افکاره فی القصیده نسجا محکما ویضعها وضعا دقیقا. فإن هذه الدراسه تسعی إلی الکشف عن اوجه الجمالیات الکامنه فی قصیده بحق مولاتنا فاطمه الزهراء (J) للشاعر صالح الکواز الحلی (ت1291ه.ق)، ورصد الظواهر الاسلوبیه فیها علی المستویات الثلاثه: الصوتی والصرفی والترکیبی. وقد استفادت هذه الدراسه من المنهج الاسلوبی؛ لما له من مزایا تتعلق باستنتاج الدلالات من الظواهر اللغویه الوارده فی النص؛ ووجدنا علی المستوی الصوتی ان استعمال الاصوات المجهوره الشدیده اکثر من المهموسه الرخوه، دلاله علی الإجهار بالحزن وبیان الظلم الذی وقع علی بضعه رسول الله وآله (G)؛ واما علی المستوی الصرفی فإن استعمال الشاعر لصیغه "فعل" فی سته مواضع یدل علی المبالغه والتکثیر، فقد حمله ذوقه الخاص إلی مثل هذه الاستعمالات لیفصح عما یرید إبرازه من بیان عظمه هذا الامر واهمیته، فجاءت هذه الصیغه مناسبه للجو العام للقصیده؛ واما علی المستوی الترکیبی فنلاحظ انه اکثر من التوکید بصور متنوعه؛ لتثبیت الوقایع التاریخیه التی جاءت فی النص من قبل اعداء الرسول وآله.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
عربی
صفحات:
75 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145601 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.