دراسه تمارین کتاب مبادئ العربیه وفق تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه تمارین قسم النحو نموذجا

پیام:
چکیده:

الملخص یعتبر تصنیف اندرسون وکراثول للاهداف التعلیمیه مراجعه وتنقیحا لتصنیف بلوم الذی کان إطارا ظل یستعمل لقرابه نصف قرن، وهو من اشهر التصانیف الذی کثر استخدامه فی تقویم الکتب التعلیمیه خلال السنوات الاخیره، والذی اقبل علیه عدد غیر قلیل من الباحثین فی شوون التربیه والتعلیم علی مستوی العالم؛ فلذلک اختارت هذه المقاله هذا التصنیف بما فیه من المستویات المعرفیه وانواع المعرفه اداه لمعالجه کتاب مبادی العربیه بمجلداته الاربعه للمولف رشید الشرتونی کشفا عن کیفیه توزیع المستویات المعرفیه علی التمارین المتضمنه فیها ضمن قسم النحو عبر المنهج الوصفی التحلیلی؛ فتم من خلالها الإحصاء الوصفی للتکرارات والنسب المیویه المتوزعه علی هذه التمارین ثم تصنیفها وفقا لاداه الدراسه؛ وذلک بهدف تحلیل المستویات المعرفیه وانواع المعرفه الاربعه للتمارین ودراسه مدی مراعاتها للاهداف التی یقصدها المقرر الدراسی لماده النحو باعتبارها من المواد الدراسیه المهمه التی تدرس فی عدد من الفروع بالجامعات الإیرانیه. تدل نتایج الدراسه علی انه لم توزع التمارین علی نحو تسلسلی متجانس؛ حیث یومی إلی ان الحیز الاکبر من إجمالی التمارین یشغل مستوی «یطبق» المندرج فی إطار المعرفه الإجراییه بالقیاس لباقی المستویات المعرفیه ضمن هذا التصنیف، وهو ما یتمثل فی بعض الاهداف التعلیمیه المصرح بها فی المقرر الدراسی فحسب، ای تمییز الدور الإعرابی للمفردات والجمل وتوظیف القواعد النحویه فی مواضع جدیده.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
عربی
صفحات:
91 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145602 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.