تبیین تجارب اولین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری از اجرای برنامه درسی و وضعیت پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: یک مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش، تجارب دریافت کنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی مهم بوده و از آنجایی که دیدگاه های اولین فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این زمینه تا بحال بررسی نشده، هدف مطالعه حاضر تبیین تجارب آنان از اجرای برنامه درسی و وضعیت پایان نامه بود.

 روش بررسی

در این مطالعه کیفی که به روش تحلیل محتوای مرسوم انجام شد، 19 نفر از فارغ التحصیلان پرستاری به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام و تا اشباع داده ها ادامه یافت. مصاحبه ها بلافاصله پیاده سازی و تجزیه و تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری آنها با نرم افزار وان نوت صورت گرفت. متن مصاحبه ها چند بار بازخوانی، کدها باز استخراج و بعد در زیر طبقات دسته بندی و در نهایت زیر طبقات مشابه در طبقات اصلی قرار گرفتند.

 یافته ها

نتایج در 7 طبقه اصلی دسته بندی شد که شامل آموزش تیوری نیازمند تغییر و ارتقاء، آموزش بالینی نیازمند تغییر و ارتقاء، پژوهش در راه تعالی، عملکرد مناسب استاد راهنما در هدایت پایان نامه، نیاز به ارتقاء عملکرد استاد مشاور، عملکرد مناسب مشاور آمار و لزوم رعایت شان دانشجو توسط اساتید و کارکنان دانشگاه بودند.
 

نتیجه گیری

اگرچه در مطالعه حاضر، فارغ التحصیلان نقاط مثبتی را در اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی گزارش کردند، اما با چالش های مختلفی نیز روبرو بودندکه اصلاح آنها نیازمند بازنگری سرفصل دروس توسط اعضای محترم هییت بورد پرستاری همچنین نظارت دقیق تر دانشگاه بر روند اجرای فعالیت های پژوهشی دانشجویان می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
624 تا 633
لینک کوتاه:
magiran.com/p2145670 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!