تبیین جامعه شناختی رابطه فردگرایی و تغییر در ساختار خانواده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

جامعه ایران به واسطه تحولات ساختاری و ارزشی در دو دهه اخیر، تغییرات گسترده ای را در حوزه خانواده تجربه کرده است. تبیین های نظری متنوعی در مورد علل تغییر در خانواده ارایه شده است. برخی از آن ها بر نقش تغییرات فرهنگی نظیر رشد فردگرایی تاکید کرده اند. با رشد فردگرایی، تاکید بر هویت فردی و شخصیت مستقل، مبنای تنظیم روابط اجتماعی می شود. برای تبیین موضوع پژوهش از نظریه های الیزابت بک، ریتا والینوا و اریک وایدمر استفاده شد.

روش

پژوهش حاضر به صورت کمی و پیمایشی بین 754 نمونه از افراد متاهل بالای 15 سال ساکن شهر بجنورد در سال 1398 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه، گردآوری و با استفاده از آزمون پیرسون و همبستگی کانونی تحلیل شده است.

یافته ها

نتایج آماره پیرسون حاکی از آن است که بین فردگرایی و متغیرهای تحقیق رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج

نتایج تحلیل همبستگی کانونی نشان می دهد ساختار خانواده ایرانی تحت تاثیر فردگرایی در چهار عامل مهم ازدواج گریزی، انزوای اجتماعی، حمایت اجتماعی (خانواده، افراد مهم و دوستان)، توزیع قدرت (قلمرو قدرت، ساخت قدرت و شیوه اعمال قدرت) تغییر کرده است. در بین این عوامل، انزوای اجتماعی (860/0) اولین متغیری است که تحت تاثیر فردگرایی تغییر می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p2146427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.