مطالعه دموگرافیک لیشمانیوز جلدی و توزیع جغرافیایی آن در شهرستان دشت آزادگان (1397-1393)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تحقیقات بیماریهای گرمسیری سازمان جهانی بهداشت، لیشمانیوز جلدی را جزء بیماریهای نوپدید و کنترل نشده قرار داده است. هدف این مطالعه بررس اپیدمیولوژی این بیماری در شهرستان دشت آزادگان است.

روش بررسی

این مطالعه به روش گذشته نگر در سال های 97-1393 در شهرستان دشت آزادگان، براساس جمع آوری اطلاعات بیماران (جنس، سن، شغل، منطقه جغرافیایی، فصل شیوع ، تعداد و محل زخم) انجام گردید و اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شد.

یافته ها

تعداد مبتلایان به بیماری لیشمانیوز جلدی در دوره 5 ساله 1320 نفر بود که از این تعداد 720 بیمار مرد (54/54٪) و600 نفر زن (46/45٪) بودند. بیشترین تعداد بیماری به ترتیب در گروه سنی 19-10 (78/23٪) و 29-20 (63/23٪) مشاهده شد. علاوه بر این، 74/61٪ از بیماران را افراد شهری و مابقی روستایی بودند. اختلاف آماری معنی داری بین محل زندگی، گروه شغلی و فصل با سالک جلدی مشاهده شد. حدود 54/59٪ از بیماران دارای یک زخم وبیشترین عضو درگیر دست (78/28٪) بود. بیشترین شیوع فصلی مربوط به فصل زمستان (ماه های دی و بهمن) بوده است. در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین بروز بیماری در شهر ابوحمیظه مشاهده شد و به طور کلی روند بروز بیماری در طی این پنج سال سیر نزولی داشته است.

نتیجه گیری

با توجه به آندمیک بودن بیماری و فعالیت طولانی فلبوتوموس پاپاتاسی در این شهرستان، آموزش افراد در معرض خطر، جهت کاهش موارد وپیشگیری از بیماری ضروری است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
215 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2147746 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.