گزارش وقوع درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان ایران

پیام:
چکیده:

درماتوفیبروما یک تومور پوستی خوش خیم رایج است که بر اساس تغییرات مورفولوژی و ترکیب عناصر متنوع آن به انواع مختلفی تقسیم می شود. علت درماتوفیبروما ناشناخته است که از لحاظ تاریخچه یک پاسخ واکنشی نسبت به برخی ضایعات پوستی است که با خارش و درد همراه می باشد. این تومور معمولا در قسمت انتهایی اندام ها در بالغین جوان ظاهر می شود. در مطالعه حاضر، به طور تصادفی یک پلنگ ایرانی میانسال به دلیل برخورد با ماشین در پارک ملی گلستان ایران کشته شد. بعد از کالبدگشایی، یک توده پوستی در پنجه راست مشاهده شده که پس از نمونه برداری به آزمایشگاه انتقال یافت. پس از انجام فرآیندهای معمول هیستوپاتولوژیک و ایمونوهیستوشیمی، درماتوفیبروما بدون کپسول، محدود و همراه با ندول پوستی هایپوسلولار با الگوی مارپیچی تشخیص داده شد. همچنین براساس نتایج رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی نشانگر  CD34مثبت بود. اطلاعات محدودی در مورد درماتوفیبروما در پلنگ وجود دارد. بر اساس اطلاعات ما، این اولین گزارش از درماتوفیبروما در پلنگ ایرانی است.

نوع مقاله:
گزارش موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
215 -220
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148084 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.