بررسی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae، روی دو گیاه دارای ترکیبات شبه هورمون حشرات

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گیاهان در دفاع از خود در مقابل بندپایان (حشرات و کنه ها) ممکن است ترکیباتی را ترشح کنند که سیستم درون ریز آنها را مختل کند. اکدیستروییدهای گیاهی و شبه هورمون های جوانی از جمله این ترکیبات هستند. گیاه اسفناج به عنوان گیاهی که اکدیستروییدهای گیاهی را سنتز و ذخیره می کند و گیاه همیشه بهار به عنوان گیاهی که ترکیبات شبه هورمون جوانی را دارد شناسایی شده اند. کنه تارتن دولکه ای با نام علمی Tetranychus urticae Kochیک آفت پلی فاژ در بسیاری از نقاط دنیا است که نسبت به سموم مقاومت پیدا کرده است. از آنجا که شبه هورمون های حشرات انتخابی عمل می کنند و برای محیط زیست سالم هستند بعضی از این ترکیبات می توانند با حشره کش ها رقابت کنند. در این مطالعه، اثر گیاهان اسفناج و همیشه بهار روی پارامترهای رشد جمعیت کنه تارتن دولکه ای بررسی شد. مطالعات با استفاده از دیسک های برگی در شرایط آزمایشگاهی و با 50 تکرار انجام شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت این آفت روی اسفناج و همیشه بهار به ترتیب 0/2188 و 0/0199-، نرخ متناهی افزایش جمعیت 1/244 0/0980، نرخ خالص تولیدمثل21/52 و 0/74 و مدت زمان تکمیل یک نسل 14 و 16/75روز محاسبه شد. نتیجه تحقیق نشان داد که کنه تارتن به طور منفی تحت تاثیر ترکیبات گیاه همیشه بهار قرار گرفت و تنها 10 % از جمعیت آن به مرحله بلوغ رسیدند در حالی که  روی میزبان اسفناج، به راحتی رشد خود را کامل نموده و در مرحله بلوغ نیز عملکرد آنها مشابه میزبان های اصلی اش بود. گیاه همیشه بهار دارای ترکیبات شبه هورمون جوانی است و این ترکیبات روی خصوصیات زیستی کنه T. urticae اثر منفی دارند. لذا از این ترکیبات می توان در مدیریت کنه تارتن دولکه ای استفاده نمود.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148247 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!