شناسایی نماتدهای مرتبط با درختان بلوط جنگل‏های شهرستان خرم آباد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور شناسایی نماتدهای مرتبط با جنگل‏ های بلوط شهرستان خرم‏ آباد طی سال‏های 1393-1394، 82 نمونه از خاک اطراف ریشه و پوست درختان بلوط شهرستان خرم ‏آباد جمع‏آوری شد. پس از استخراج، کشتن و تثبیت نماتدها شناسایی گونه ‏ها براساس ویژگی‏ های ریخت‏ شناختی و ریخت‏ سنجی با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین دیجیتالی انجام گرفت. در این بررسی 26 گونه از فوق بالا خانواده‏ی Tylenchomorpha و خانواده Longidoridae شناسایی شدند. نام این گونه ها به شرح زیر است: Aphelenchus avenae, Laimaphelenchus australis L. penardi, Paraphelenchus amblyurus, Aprutides guidetti, Ditylenchus medicaginis, D. anchilisposomus,D. parvus,Mesocriconema antipolitanum, Amplimerlinius globigerus, Scutylenchus rugosus, Merlinius brevidens, M. nanus, Trophurus ussuriensis, Helicotylenchus digonicus, H. exallus, H. vulgaris, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, P. thornei, Zygotylenchus guevarai,Boleodorus thylactus, Discotylenchus sp, Psilenchus hilarulus, Paratylenchus similis, Xiphinema index از بین گونه‏ های شناسایی شده 19 گونه برای اولین ‏بار از ریزوسفر درختان بلوط ایران گزارش می ‏شوند. در طی این  تحقیق همچنین گونه ‏های Laimaphelenchus australis و جمعیت نر گونه L. penardi از پوست تنه درختان جمع‏ آوری شدند و برای اولین ‏بار از ایران گزارش می‏ شوند، حضور این نماتدهای قارچ‏ خوار می‏ تواند بر تعادل قارچ‏ های اندوفیتی تاثیر بگذارد که مهمترین عوامل تعیین کننده سلامت  ریشه، پوست و تنه گیاهان هستند. در این مقاله توصیف کامل این دو گونه همراه با گونه ‏ی Ditylenchus anchilisposomus که برای اولین ‏بار به طور کامل شرح داده می‏ شود، ارایه گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!