حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران: مقاله مروری ساده

پیام:
چکیده:

بیماری های آلرژیک در دنیا شایع اند و تحریک کننده ای مختلفی دارند. آلرژی غذایی ممکن است در بیماری های آلرژیک دخیل باشد. هدف از این مطالعه مروری ساده از حساسیت به آلرژی های غذایی در بیماران شامل؛ آسم، رینیت ایرژیک، درماتیت آتوپیک و کهیر می باشد.جستجو در سایت های Scopus, Embase, PubMed, google scholar,Irandoc,SID صورت گرفته است. کلیدواژه های مورد استفاده شامل؛ Skin prick test, laboratory RAST and ImmunoCap, asthma, allergic rhinitis, urticarial, eczema,atopic dermatitis and Iran  بوده اند. محدودیت زمانی برای جستجو نداشته ایم و هر مقاله ای که شرایط ورود را داشته باشد تا تاریخ بهمن سال 1398 وارد مطالعه شدند.  از بین 114 مقاله یافت شده تعداد اندکی با شرایطی شامل؛ شامل: مقاله کامل، داشتن تست حساسیت برای آلرژی(پوستی یا سرمی یا هردو)، بیماریهای آلرژیک به تنهایی یا توام(آسم، کهیر، اگزما و رینیت آلرژیک) داشته باشند. محدودیتی برای سن و جنس وجود نداشته است. 20 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمام مقالات دارای تست پوستی پریک بودند به جز دو مقاله که تست پریک و رست و یک مقاله که تست پریک، رست و تست چالشی شده اند. مقالات دارای نمونه های متفاوت آلرژی های غذایی متفاوت و سن های مختلفی بوده اند. بیشتر مقالات آلرژی های غذایی را در درماتیت آتوپیک بررسی کرده اند. تخم مرغ(زرده و سفیده)، شیر گاو، گندم، بادام زمینی و سویا به ترتیب شایع ترین مواد غذایی در بیماری های آلرژیک بوده اند. حساسیت و آلرژی غذایی در کودکان شایع تر از بالغین می باشد. نتایج نشان داد که تخم مرغ و شیر شایع ترین حساسیت های غذایی در بیماری های آلرژیک در ایران می باشند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2148767 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.