به گزینی کریدور زیستگاهی گونه پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان با استفاده از روش تئوری مدار الکتریکی

پیام:
چکیده:
پارک ملی گلستان به عنوان منطقه ای منحصربه فرد به لحاظ شرایط توپوگرافی ویژه و شرایط اقلیمی از کیفیت زیستی برخوردار است. پلنگ زیرگونه ایرانی یکی از گونه های پرچم این منطقه است که در رده بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در طبقه در خطر انقراض قرار دارد. مهم ترین عامل در کاهش جمعیت این گونه، تخریب و نابودی زیستگاه های آن معرفی شده است. بنابراین، شناخت عوامل موثر بر مطلوبیت زیستگاه پلنگ به عنوان یک ابزار کارآمد، می تواند مدیران را در مدیریت و حفاظت از زیستگاه های باقیمانده و به گزینی لکه های جدید یاری رساند. در این مطالعه ابتدا به یافتن مطلوب ترین نقاط برای زیستگاه پلنگ ایرانی پرداخته شد. با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره، چهار لکه به عنوان لکه های بهینه به دست آمد. در ادامه پژوهش از تیوری مدار الکتریکی برای بررسی ارتباطات زیستگاه پلنگ ایرانی بین لکه های مذکور استفاده شد و بر اساس نقشه های جریان، الگوی حرکت و ارتباطات عملکردی برای گونه ی هدف و همچنین نواحی مهم ارتباطی در منطقه مطالعاتی شناسایی شد. در انتها سه لکه ی زیستگاهی به همراه راه ارتباطی مابین آنها از قسمت شمال غربی پارک ملی تا جنوب شرقی پارک در محدوده مرکزی بهترین مسیر برای گونه ی پلنگ ایرانی پیشنهاد شد. نظریه ی مدار الکتریکی نشان داده که می تواند در مدل سازی طراحی کریدور در سیمای سرزمین بسیار مفید واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
209 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149026 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.