سه‌بعدی‌سازی مقرنس بر اساس آرای حسین لرزاده

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقرنس، چگونگی استنباط نقشه‌های آن و نحوه ساخت سه‌بعدی ترسیمی‌اش از مباحث مناقشه‌برانگیز در میان مورخان و معماران بوده است. آنچه از گذشته درباره مقرنس باقی مانده محدود به نقشه‌های دوبعدی مقرنس و نمونه‌های ساخته شده است و کمتر درباره چگونگی ساخت سه‌بعدی بر اساس نقشه‌ها اثری باقی مانده است. حسین لرزاده (1285-1383) از آخرین معمارانی است که فنون ساخت مقرنس را مبتنی بر نظام استاد-شاگردی فرا گرفته و در آثار مکتوب خویش توضیح داده است. هدف مقاله پیش رو تبیین روش لرزاده برای سه‌بعدی‌سازی مقرنس و تلاش برای سه‌بعدی‌سازی ترسیمی مقرنس براساس آثار و آموزه‌های شفاهی او است. مقاله حاضر از خلال مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه با شاگردان لرزاده سامان یافته و در ضمن استفاده از روش تحقیق کیفی، مفاهیم اصلی مقرنس از نظر لرزاده گردآوری و توضیح داده شده است. در مقاله حاضر برای به‌روزرسانی روش ترسیم دوبعدی و سه‌بعدی‌سازی از نرم‌افزارهای اتوکد و کرل استفاده شده و با توضیح یک نمونه، کاربرد آرای لرزاده در عمل نشان داده شده است. در این تحقیق برای پیشبرد روند سه‌بعدی‌سازی، قواعد و نتایجی از آرای لرزاده در باب سه‌بعدی‌سازی استخراج شده است که می‌تواند در سه‌بعدی‌سازی دیگر نقشه‌ها و تحقیق‌های آتی راهگشا باشد. اهم این نتایج شامل موارد زیر است: ارتفاع قطار، زمینه، نقشه دوبعدی، انتقال خطوط در مقرنس نیمکار، حدود نسبی انتخاب‌ها، ذوقی بودن انتخاب‌ها و اختیارات مجری.
زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149463 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!