ایجاد مدل تصمیم غربال گری بر اساس میزان خطر ابتلا به سرطان کولورکتال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان کولورکتال از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش در انسان و مهم ترین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود. استفاده از برنامه ی غربال گری مناسب بر اساس میزان خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در افراد، می تواند در پیشگیری از این بیماری مناسب باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی مدلی برای غربال گری سرطان کولورکتال بر اساس ریسک فاکتورها بود تا بتوان از یک سو میزان بقای این بیماری را در سطح جامعه افزایش داد و از سوی دیگر میزان مرگ و میر کاهش یابد.

روش بررسی

ابتدا با مرور مقالات و بررسی اطلاعات موجود در پرونده بیماران، 38 ریسک فاکتور کشف شدند، برای تعیین مهم ترین ریسک فاکتورها از بعد بالینی، ازcontent validity ratio (CVR) و از نظر آماری و با توجه به مجموعه داده گرد آوری شده از روش های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون لجیستیک استفاده گردید. سپس از چهار الگوریتم تولید قوانین J-48، J-RIP، PART و REP-Tree برای داده کاوی استفاده شد و مناسب ترین مدل بر اساس مقایسه میزان عملکرد الگوریتم ها به دست آمد.

یافته ها

 پس از مقایسه عملکرد الگوریتم ها، الگوریتم داده کاوی J-48 با میزان F-Measure 0/889، عملکرد بالاتری نسبت به سایر الگوریتم ها داشته است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد الگوریتم داده کاوی J-48 نشان داد که این الگوریتم می تواند به عنوان مناسب ترین مدل تعیین خطر ابتلا به سرطان کولورکتال در نظر گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
163 -175
لینک کوتاه:
magiran.com/p2149978 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.