طراحی مدل پویایی شناسی سیستم تامین مالی جمعی در ایران

پیام:
چکیده:
با توجه به مشکل تامین مالی در کسب وکارهای نوپا بدلیل ماهیت آن ها بعضی از کارآفرینان روش تامین مالی جمعی را ابداع کردند که بجای روش های سنتی با استفاده از جمع و از طریق شبکه های اجتماعی به تامین مالی می پردازد. روش تامین مالی جمعی بدلیل داشتن مدل های مختلف با ویژگی های مخصوص، ذینفعان زیاد با انگیزه های متفاوت، ماهیت بین رشته ایی، و تفاوت در کشورهای مختلف بدلیل شرایط متفاوت؛ پدیده ایی پیچیده و پویا می باشد. همچنین مطالعات انجام شده درباره این روش زیاد نبوده و بیشتر بصورت اکتشافی و جزنگرانه برای فهم اولیه آن صورت گرفته است. در نتیجه نیاز است تا با استفاده از رویکردی که توانایی درک پدیده های پیچیده و پویا را دارد به تبیین مدل تامین مالی جمعی پرداخت. این مقاله مدل پویایی شناسی تامین مالی جمعی برای حمایت از کسب و کارهای نوپای دانش بنیان در ایران طراحی کرده است تا پیچیدگی ها و پویایی های این روش را به دور از جزنگری و با استفاده از دیدگاه ها و نگرش های جمعی و با بکارگیری چارچوب تیوریک نه اکتشافی درک و استخراج و سیاست های مناسبی جهت پیاده سازی این روش جدید در ایران ارایه کند. منابع ساخت مدل شامل ادبیات موضوع (مدل سازی اسنادی)، نظر عموم مردم (مدل سازی جمعی)، و دیدگاه های متخصصان (مدل سازی گروهی) می باشد. نتایج شبیه سازی مدل نشان داد که درآمد پلتفرم ها در گسترش آن ها، وجود ساز و کارهای نظارتی و ارزیابی و غربال گری در پلتفرم ها در افزایش جذب سرمایه گذاران و سرمایه خواهان اثر معنی دار دارند ولی فعالیت در شبکه های اجتماعی اثر معنی داری ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2150947 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.