معرکه و معرکه گیری در ایران به روایت سفرنامه نویسان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
از دیرباز در ایران، برای سرگرمی، انواع معرکه ها برگزار می شده که هریک آدابی داشته است. در این مقاله، ضمن اشاره به معرکه های نمایشی و بازی و کلامی و انواع هریک، نوع و شیوه آن را ازمنظر شرق شناسان و سفرنامه نگاران بررسی می کنیم. فایده این بررسی روشن شدن ابعاد این معرکه هاست که گستردگی فراوانی در نقاط ایران دارد. سفرنامه نگاران گاه به جزییات اشاره های روشن گرانه داشته اند که در منابع و متون ایرانی کم تر بدان اشاره شده و چون برای نویسنده ایرانی امری آشنا بوده از ذکر جزییات پرهیز کرده است. در این مقاله، با توجه به آثار 25 مستشرق و سفرنامه نویس و با اتکا به آثار و متون فارسی برای تکمیل تحقیقات، ابعاد معرکه های ایرانی روشن شده است. در این پژوهش، معلوم می شود برخی از آیین های نمایشی در ایران پیشینه ای طولانی دارد و برخی دیگر به کلی از یاد رفته یا تحول و تغییر یافته است. از این آیین ها اصطلاحات و واژگانی در زبان مردم باقی مانده است که به علت ازمیان رفتن آیین نمایشی آن اصطلاح بر ما روشن نیست. چنین مطالعاتی جز آن که ما را با فرهنگ عامه و زندگی گذشته آشنا می کند زمینه ای برای مطالعات ادبیات نمایشی نیز است.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!