واکاوی یک ژانر سینمایی با رویکرد معنایی-نحوی، مطالعه موردی: ژانر سامورایی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

ژانر سامورایی، یکی از مهم‎ترین بخش‎های تاریخ سینمای ژاپن در طول هفت دهه از حیات خود، نقش به سزایی در نضج گرفتن جریان های هنری شکل‎گرفته در بطن صنعت سینمای ژاپن، پدیدآمدن ثبات اقتصادی نسبی برای آن، و شناساندن ظرفیت‎های هنری و درعین حال سرگرمی‎سازش به جهانیان داشت. ازآن جاکه مطالعات ژانری در حوزه سینما معمولا بر سینمای هالیوود و به ویژه دوران استودیویی آن متمرکز بوده است کم تر به سینماهای خارج از این محدوده توجه شده‎ است. بااین حال، ژانرهای ارزش مندی چون ژانر سامورایی که عده قابل توجهی از فیلم سازان بزرگ سینمای ژاپن از نسل‎های مختلف چون میزوگوچی (Kenji Mizoguchi, 1898-1956)، کوروساوا (Akira Kurosawa, 1910-1998)، و کوبایاشی (Masaki Kobayashi 1916-1996) در بستر آن کار کرده اند و آثار قابل توجهی هم ارایه داده‎اند موردغفلت واقع شده ‎است. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با به کارگیری نگره معنایی ‍ نحوی ریک آلتمن که براساس بررسی پیشینه نگره‎های گوناگون ژانر و به نظر اغلب صاحب‎نظران این حوزه کارآمدترین رویکرد موجود در زمینه تحلیل ژانرهای سینمایی به شمار می‎آید ژانر سامورایی را تشریح کنیم، مولفه‎های اصلی آن را در دو بخش معنایی و نحوی با روش توصیفی تحلیلی بررسی کنیم، و چشم‏‎اندازی کلی از رده ژانری یادشده به دست دهیم.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151191 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!