در جستجوی اسناد ایرانی پژوهشی در اهمیت اسناد کهن مکتوب در حفظ سنت شفاهی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هرچند تاریخ کتابت و کاربرد خط و نگارش در درون مرزهای جغرافیای در ایران کنونی به حدود پنج هزار سال پیش از این می رسد، فرهنگ ما بیش تر جنبه و وجه شفاهی دارد و بر آداب ورسوم آیین های زنده و گوناگون تکیه می زند و یادگارهای نامکتوب میراث کهن را انتقال می دهد. واقعیت آن است که قدمت کتیبه های سنگی فارسی باستان به قریب 2500 سال پیش بازمی گردد و نوشته های ایلامی چند هزاره از آن کهن سال تر است. باوجود چنین قدمتی در سنت کتابت، برای شناخت سابقه آیینی چون نوروز که در فرهنگ ایرانی آکنده از جزییات و آدابی رنگارنگ و متعدد است ناگریزیم از نوشته های سومری و اکدی در سرزمین غربی ایران مدد جوییم. آیا اینک کوشندگی تازه و فرخی در کار است تا این خلا را پر کند و جای خالی چنین فراموشی و «بی یادی» را با اسناد و مدارکی که در دست است آکنده از یاد و دانایی کند؟!
زبان:
فارسی
صفحات:
143 تا 156
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151194 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!