تاثیر فلوفنزین اس سی 200 در کنترل کنه های آفت درختان سیب در ایران

پیام:
چکیده:

بیشتر تقاضای ثبت کنه کش های جدید برای کنترل کنه های آفت درختان سیب در کشور انجام می شود. درباره تاثیر غلظت های 2/0 و 3/0 میلی لیتر/لیترکنه کش فلومایت (flufenzin®200 SC) علیه کنه های آفت درختان سیب در استانهای اردیبل،آذربایجان غربی، خراسان رضوی و اصفهان مطالعه ای درسال 1393 انجام شد. از کنه کش های بیفنازیت، اسپیرودیکلوفن، فن پیروکسی میت، فن پروپاترین و 5/1 درصد مایع ظرفشویی/ لیتر برای مقایسه تیمارها استفاده شد. از اواخر اردیبهشت اقدام به نمونه برداری هفتگی شد و با مشاهده حداقل میانگین 5 کنه فعال در30% نمونه برگها، محلولپاشی تیمارها بطور همزمان در هرمنطقه و صبح زود انجام شد. کارایی هر تیمار با جمع آوری تصادفی تعداد 40 نمونه برگ از درختان سیب و شمارش جمعیت فعال کنه درهر دو سطح برگ در فواصل زمانی یک روز قبل و3، 7، 14و21 روز در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار صورت گرفت. بیشترین تلفات کنه قرمز اروپایی برای غلظت 2/0 درهزار فلوفنزین برای نوبت های3 و 7 روز بعد به ترتیب 45/92 % و 82/95 % در اردیبل ثبت شد و در نوبت 21 روز بعد با کاهش به 79/55 % رسید. بالاترین تلفات کنه از تاثیر غلظت 3/0 در هزار فلوفنزین به ترتیب 47/86 % و 31/81 % در نوبت های 14 و 21 روز بعد در مشهد ملاحظه گردید. تلفات کنه تارتن دو نقطه ای از تاثیر غلظت 3/0 در هزار فلوفنزین از نوبت 3 الی 21 روز بعد بین 07/66 % تا 17/72 % در اصفهان به ثبت رسید. بیشترین تلفات کنه در میان کنه کش های مجاز، برای اسپیرودیکلوفن ثبت شد. با اینحال کارایی تمامی آنها در مقایسه با سوابق کارایی آنها در شروع استفاده در این مناطق روند کاهشی نشان می دهد. از محلولپاشی 480 گرم ماده موثر فلوفنزین در هکتار و در شروع فعالیت کنه های آفت درختان می توان کنترل لازم را تامین نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -308
لینک کوتاه:
magiran.com/p2151276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.