تجزیه و تحلیل سیستمی آب مصرفی در بخش کشاورزی در چارچوب مدلی یکپارچه(نمونه موردی: دشت جیرفت- جنوب استان کرمان)

پیام:
چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی وضعیت منابع آب بخش کشاورزی دشت جیرفت تغییرات عمق آب های زیرزمینی در یک دوره ی ده ساله با استفاده ازروش های زمین آمار در نرم افزار Arc Gis10.5 مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور تعیین نقش کاربری کشاورزی در کاهش سطح آب های زیرزمینی به بررسی عملکرد محصولات کشاورزی تولیدی پرداخته و مقدار آب مجازی برای محصولات شاخص محاسبه می گردد. جهت تعیین نقش خشکسالی در کاهش سطح آب شاخص های SPI, RAI, DI,ZSI, CZI, MCZI با بهره از نرم افزار RDIT مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج افت یک متری سطح آب های زیرزمینی در هر سال را نشان می دهد. نتایج مربوط به آب مجازی ، تولید و صادرات محصولات کشاورزی آب بر با ارزش اقتصادی پایین را ارایه می دهد. شاخص های خشکسالی فراگیرترین خشکسالی شدید رامربوط به سال های 1379، 1383 ، 1389و 1390 می داند. در سال های دیگر خشکسالی با سطح متوسط ولی مکرر وجود دارد که ناشی از ماهیت خشک و بارندگی کم در منطقه می باشد ودر مواردی نادر با حالتی غیر از خشکسالی روبرو بوده است. با وجود بحران کم آبی، به طور خاص در مناطق خشک و کویری و با مصرف درصد بالایی از منابع آبی در بخش کشاورزی ، لازم است که محصولات تولیدی دارای مزایای نسبی، ارزش افزوده و کمترین نیاز به آب باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
679 -691
لینک کوتاه:
magiran.com/p2152285 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.