تحلیل ارتعاش آزاد قاب های نیمه سخت با تکیه گاه های کشسان دورانی و عضوهای ناهمگن

پیام:
چکیده:

در این مقاله، تحلیل دقیق ارتعاش آزاد قاب های نیمه سخت تشکیل شده از ماده ی تابعی درجه ای (FGM) که دارای تکیه گاه های کشسان دورانی می-باشند، انجام پذیرفت. ماده های FGM (ناهمگن) که با نام ماده های هدفمند یا هوشمند نیز شناخته می شوند، به صورت تابع توانی الگوسازی می گردند. همچنین، برای الگوسازی سختی پیوندهای کشسان تکیه گاهی و عضوی، از فنرهای دورانی خطی بهره جویی می شود. در این راستا، نخست، با حل معادله دیفرانسیل حاکم بر ارتعاش آزاد سازه و بر پایه نگره اولر- برنولی، پاسخ های دقیق، بر حسب تابع های بسل به دست آمدند. سپس، با وارد نمودن شرط-های مرزی، ماتریس ضریب های ثابت برپا گردید. از برابر صفر قراردادن دترمینان ماتریس ضریب ها، معادله مشخصه سازه در دسترس قرار می گیرد. پاسخ های حقیقی این معادله، فرکانس های طبیعی سیستم و به دنبال آن، شکل های ارتعاشی سازه را به دست می دهد. به سخن دیگر، رابطه های صریحی برای یافتن فرکانس طبیعی و مودهای ارتعاشی سازه های FGM قابی با شرط های مرزی متفاوت در دسترس قرار می گیرد. در ادامه، پس از صحت سنجی رابطه سازی پیشنهادی، به ارزیابی اثر عامل های گوناگونی مانند سختی پیوند عضوی، سختی پیوندهای تکیه گاهی و گونه ماده تابعی درجه ای بر پاسخ ارتعاش آزاد قاب های همگن و ناهمگن پرداخته شد. یافته ها نشان می دهند، هر یک از عامل های یاد شده، می توانند اثر قابل توجهی بر فرکانس طبیعی سازه داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p2152355 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.