روش بهینه سازی استوار-امکانی در طراحی شبکه زنجیره تامین دارو در حالت عدم قطعیت و ارائه تخفیف در خرید مواد اولیه

پیام:
چکیده:

در این مقاله یک شبکه زنجیره تامین دارو 5 سطحی تحت عدم قطعیت مدل سازی شده است. سطوح این شبکه زنجیره تامین شامل تامین کنندگان مواد اولیه، مراکز تولیدی، مراکز توزیع کننده، مراکز درمانی و مشتریان است. همچنین، اهداف این مقاله شامل کمینه سازی هزینه های کل شبکه زنجیره تامین، کمینه کردن حداکثر تقاضای برآورده نشده و بیشینه سازی قابلیت اطمینان در تحویل به موقع داروها با در نظر گرفتن زمان فسادپذیری دارو و تخفیف کلی در خرید مواد اولیه است. متغیرهای تصمیم گیری مسیله به دو دسته استراتژیکی و تاکتیکی تقسیم شده و به ترتیب شامل تعیین تعداد و مکان بهینه تسهیلات بالقوه و تعیین مقدار بهینه جریان دارو بین تسهیلات انتخاب شده است. برای کنترل پارامترهای غیرقطعی از روش بهینه سازی استوار-امکانی بهره گرفته شده و از روش ترکیبی معیار جامع و شبیه سازی مونت کارلو برای حل مدل چندهدفه استفاده شده است. درنهایت با ارایه یک مثال عددی، خروجی های به دست آمده از حل مدل موردبحث قرارگرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
249 -266
لینک کوتاه:
magiran.com/p2152359 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.