تاثیر ورزش منظم مقاومتی به همراه مکمل های ویتامین D و کلسیم در دوره قبل از یائسگی بر تراکم مواد معدنی استخوان در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

یایسگی بر جنبه های مهم زندگی زنان تاثیر می گذارد. هدف از این مطالعه تجربی، بررسی تمرین مقاومتی در کنار دریافت ویتامینD و کلسیم در دوره قبل از یایسگی بر تراکم معدنی استخوان در موش صحرایی بود.

روش بررسی

حیوانات به طور تصادفی به گروه های کنترل، دارونما، ویتامینD، کلسیم، تمرین مقاومتی، ویتامینD +کلسیم، ویتامینD+ تمرین مقاومتی، کلسیم+ تمرین مقاومتی، ویتامینD+کلسیم+ تمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه های کنترل و دارونما به ترتیب با رژیم غذایی استاندارد و روغن کنجد تغذیه شدند. اوارکتومی بعد از دو ماه تمرین مقاومتی، کلسیم و یا ویتامین D انجام شد. تراکم و میزان مواد معدنی استخوان اندازه گیری شد. رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین جهت بررسی قطر و تعداد سلول های استخوانی انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارversion 20  SPSS و آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه انجام شد.

نتایج

در مقایسه با گروه کنترل افزایش میزان تراکم مواد معدنی استخوان در ناحیه کمر در گروه تمرین مقاومتی بیشتر از بقیه گروه ها (0/001<p) بود. میزان مواد معدنی استخوان کل بدن در گروه های کلسیم و کلسیم+تمرین مقاومتی بالاتر از گروه کنترل بود (0/05<p). قطر کل استخوان در گروه های ویتامینD، کلسیم+ تمرین مقاومتی، ویتامینD+ تمرین مقاومتی و کلسیم+ ویتامینD+ تمرین مقاومتی کمتر از سایر گروه ها بود. تعداد سلول های استیوکلاست گروه های تمرین مقاومتی، ویتامینD+ تمرین مقاومتی (0/05<p) ، کلسیم+ ویتامینD، کلسیم+تمرین مقاومتی و کلسیم+ ویتامینD+ تمرین مقاومتی (0/001<p) نسبت به گروه کنترل کاهش داشت.

نتیجه گیری

ورزش مقاومتی منظم به همراه مصرف ویتامینD و کلسیم در دوره قبل از یایسگی موجب افزایش تراکم و مواد معدنی استخوان می شود که می تواند روند پوکی استخوان را در دوره یایسگی به تاخیر بیندازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
2453 -2466
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153403 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.