بررسی تاثیر بیماری دیابت شیرین نوع 1 بر حافظه ی فضایی نوجوانان با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

حافظه فضایی یکی از توانایی های شناختی است که در زندگی روز مره ی ما نقش مهمی را ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی بیماری دیابت نوع 1 بر حافظه ی فضایی با در نظر گرفتن نقش تعدیل گری نشخوار فکری در بین نوجوانان انجام شد.

مواد و روش ها

با استفاده از نمونه ی در دسترس 80 نفراز بین آن ها انتخاب شدند.. پس از گردآوری پرسشنامه نشخوار فکری افراد به وسیله ی آزمون تکلیف بلوک های کرسی برای ارزیابی حافظه ی فضایی مورد آزمون قرار گرفتند. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندگانه و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

اثر دیابت و نشخوار فکری بر حافظه ی فضایی معنادار نبود (P=0.001)؛ همچنین اثر تعاملی نشخوار فکری و دیابت نوع 1 هم معنادار نبود.

نتیجه گیری

بیماری دیابت تاثیری بر حافظه ی فضایی نداشت؛ همچنین نشخوار فکری بالا در عملکرد حافظه ی فضایی اختلالی ایجاد نکرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
212 -218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.